Меню ›

Правила Безопасности
на Летнем бассейне

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

БАЛАЛАРДЫ ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРМАҢЫЗ!

БАЛАЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ҮШІН ОЛАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫ ЖАУАПТЫ!
ВНИМАНИЕ!

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НЕСУТ ИХ РОДИТЕЛИ!


"SUNLIFE" ЖАЗҒЫ БАССЕЙНІНІҢ АУМАҒЫНДА БОЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Келушілер бір-бірін құрметтеуі және басқа Келушілердің демалуына кедергі жасамауы керек;
2. Келушілер тек тиісті шомылу керек-жарақтарында (шомылу киімі) болуы керек, 4 жасқа дейінгі балалар жүзуге арналған арнайы жөргегінде болуы керек;
3. 14 жасқа дейінгі балалар жазғы бассейнге тек олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін ересектердің алып жүруімен бара алады. Балалар үшін олардың ата-аналары жауапты!
4. Кәмелетке толмаған балаларға еріп жүретін және жауапты адамдар жарақаттануды болдырмау үшін олардың орын ауыстыруын қадағалауға және қолын ұстап жүруге міндетті
5. Биіктігі 150 см-ге дейінгі балалар жазғы бассейн аумағына тек жеңқапта немесе кеудешеде ғана жіберіледі
6. Спа-аймаққа және бассейнге кірер алдында келушілер себезгі қабылдауға міндетті
7. Тайғақ беттерде жарақаттануды болдырмау және жеке гигиенаны сақтау мақсатында Келуші қозғалыс үшін резеңке табаны бар аяқ киімді пайдалануға міндетті
8. Келушілер су төбешіктерін пайдалану ережелерін сақтауға міндетті
9. Жүзу дағдылары жоқ келуші арнайы жеңдер, көкірекше немесе үрленетін шеңберді қолдануға міндетті
Бассейнде нәжіс суға түскенде 100 000 теңге айыппұл төленеді10. Жазғы бассейн қызметкерлерінің алкогольдік немесе есірткілік масаң күйдегі, психикалық теңгерімсіз күйдегі келушілерді, сондай-ақ қызметкерлерінің ескертулеріне ден қоймайтын және жазғы бассейн қызметтерін пайдалану ережелерін сақтамайтын келушілерді аумақтан алып тастауға құқығы бар.

11. Жазғы бассейн аумағындағы санитарлық бөлмеден (дәретханадан) тыс балалардың құсуы, жүрек айнуы немесе нәжістері болған жағдайда 15 000 теңге айыппұл төленеді.

12. Судағы бассейнде құсып, жүрек айну кезінде 50 000 теңге айыппұл төленеді.

13. Бассейнде дәрет жасағаны үшін 100 000 теңге айыппұл төленеді
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕТНЕГО БАССЕЙНА "SUNLIFE"
1. Посетители должны уважительно относиться друг к другу и не мешать отдыху других Посетителей
2. Посетители должны находиться только в соответствующих купальных принадлежностях (купальники), дети до 4х лет должны быть в специальном подгузнике для плавания
3. Дети до 14 лет могут посещать летний бассейн только в сопровождении присматривающих за ними взрослых лиц, несущих ответственность за их безопасность. Ответственность за детей несут их родители!
4. Лица, сопровождающие и несущие ответственность за несовершеннолетних детей, обязаны, следить за их перемещением и держать за руку, во избежание травм
5. Дети ростом до 150 см допускаются на территорию летнего бассейна только в нарукавниках или жилете
6. Перед входом в спа-зону и бассейн посетители обязаны принять душ;
7. В целях предотвращения травматизма на скользких поверхностях и соблюдений личной гигиены. Посетитель обязан использовать для передвижения обувь на резиновой подошве
8. Посетители обязаны соблюдать правила использования водных горок
9. Посетитель, который не имеет навыков плавания обязан использовать специальные нарукавники, жилет или надувной круг
10. Персонал летнего бассейна имеет право удалить с территории Посетителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в психически неуравновешенном состоянии, а также посетителей, не реагирующих на замечания персонала и не соблюдающих правила пользования услугами летнего бассейна.

11. При рвоте, тошноте или испражнениях детей вне санитарной комнаты (туалет) на территории летнего бассейна оплачивается штраф 15000 тнг

12. При рвоте и тошноте в бассейне в воду оплачивается штраф 50000тнг

13. При испражнениях в бассейне в воде оплачивается штраф 100000 тнг

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!
1. Өзіңізбен бірге шыны, сынатын, өткір заттарды әкелуге
2. Кешен аумағынан тыс жерде сатып алынған спирттік ішімдіктерді әкелу және ішуге
3. Қоқыстарды бассейндерге және бүкіл жазғы аймақтың аумағына лақтыруға
4. Бассейнде тамақпен және сусындармен, сондай-ақ бассейнге сусындар құюға
5. Еденге және суға түкіруге
6. Бассейнге жеке заттар мен сүлгілерді жууға
7. Бассейн мен джакузиге аяқ киіммен кіруге
8. Бассейнге барар алдында теріге түрлі майлар, кремдер мен майларды жағуға
9. Жануарларды өзімен бірге алып келуге
10. Шарбақтарды домалатуға, болат конструкциялар бойынша өрмелеуге немесе орналасқан мүкәммалды басқа тәсілмен бүлдіруге;
11. Қатты айқайлауға, ысқыруға, жүгіруге, итеруге (Келуші сырғып, жарақат алуы мүмкін);
12. Бассейн қызметтерін пайдалануға және сәйкес келмейтін киімде суға кіруге (іш киім, сыртқы киім, күн жамылғысы және т. б.)
13. Балаларды қараусыз қалдыруға
14. Арнайы орын бөлінбеген жерлерде темекі шегуге
15. Бассейнге ол үшін бөлінбеген орындарға кіруге және одан шығуға;
16. Сүңгу мақсатында бассейннің бүйірлерінен суға секіруге
17. Жүкті әйелдерге су төбешіктерін пайдалануға
18. Шекілдеуікпен, қарбызбен және қауынмен кіруге. ШТРАФ: 10.000тг
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
1. Приносить с собой стеклянные, бьющиеся, острые предметы
2. Приносить и употреблять спиртные напитки, купленные вне территории комплекса
3. Кидать мусор в бассейны и на территорию всей летней зоны
4. Находиться в бассейне с едой и напитками, а так же лить напитки в бассейны
5. Плевать на пол и в воду
6. Стирать свои личные вещи и полотенца в бассейнах
7. Заходить в бассейны и джакузи в обуви
8. Перед посещение бассейнов втирать в кожу различные масла, кремы и мази
9. Приводить с собой животных
10. Кататься на перилах, лазить по стальным конструкциям или портить находящийся инвентарь другим способом
11. Громко кричать, свистеть, бегать, толкаться (Посетитель может подскользнуться и пораниться)
12. Пользоваться услугами бассейна и заходить в воду в несоответствующей одежде (нижнее белье, верхняя одежда, накидки от солнца и тп)
13. Оставлять детей без присмотра
14. Курить в неотведенных для этого местах
15. Входить в бассейн и выходить из него в неотведенных для этого местах
16. Прыгать в воду с бортиков бассейна с целью ныряния
17. Беременным женщинам пользоваться водной горкой
18. Вход с семечками, арбузами и дынями. ШТРАФ: 10.000тг
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРКОЙ
- Төбешіктен қатаң түрде бір адамнан көтерілу және түсу керек!
- Төбешіктен түсуге дене салмағы 90 кг аспайтын және бойы 1,9 м аспайтындарға рұқсат етіледі
- Төбешіктен өздігінен сырғанауға 10 жастан асқан балаларға және тек жүзу сырғанау дағдысымен ғана рұқсат етіледі
- Төбешіктің науасы бойынша сырғанау арқамен жатып аяғыңызбен алға қарай немесе отырған қалпында аяқпен алға қарай жүргізілуі тиіс
- Ата-аналар мен балаларды ертіп жүретін ересектер балалардың барлық әрекеттерін бақылауға міндетті.
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!
- Балалар мен ересектерге жүзу шеберлігінсіз кіруге тыйым салынады
- Ата-анасының еріп жүруінсіз 10 жасқа дейінгі балалар үшін су төбешігіне шығуға тыйым салынады.
- Төбешіктен бір уақытта екі немесе одан да көп адамға түсуге тыйым салынады
- Су төбешігінен сүңгуге, сондай-ақ ішпен жатып, баспен алға немесе төбешіктен тұрып түсуге тыйым салынады.
- Төбешіктің ернеуіне қолмен тежеуге жол берілмейді
- Төбешіктен алкогольдік масаң күйде және медициналық қарсы көрсетілімдермен сырғанауға тыйым салынады
- Аяқ киіммен кіруге және төбешіктен бөгде заттармен сырғанауға тыйым салынады
- Адамдардың төбешік науасына тікелей жақын болуына жол берілмейді
ТӨБЕШІКТЕН БІР АДАМНАН КӨТЕРІЛУ ЖӘНЕ ТҮСУ!

10 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА ЕРЕСЕКТЕРСІЗ ЖӘНЕ ЖҮЗУ ШЕБЕРЛІГІНСІЗ КІРУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

- спуск с горки разрешен гражданам с массой тела не боле 90 кг и ростом не более 1м 90 см
- подъем и спуск с горки производится по одному человеку
- скатывание по желобу горки должно производится в положении лежа на спине ногами вперед, либо сидя в положении ногами вперед
- самостоятельно катание с горки разрешено детям старше 10 лет
- Родители и сопровождающие детей взрослые обязаны контролировать все действия детей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
- Запрещен вход для детей и взрослых без навыка плавания
- Запрещен подъем на водную горку для детей до 10 лет без сопровождения родителей.
- Запрещено спускаться с горки по двое или более человек одновременно
- Запрещается нырять с водной горки, а так же спускаться с горки, лежа на животе, головой вперед или стоя.
- Не допускается торможение руками о борта горки
- Запрещается катание с горки в состоянии алкогольного опьянения и с медицинскими противопоказаниями
- Запрещен вход в обуви и скатывание с горки с посторонними предметами
- Не допускается нахождение людей в непосредственной близости у желоба горки
ПОДЪЕМ И СПУСК С ГОРКИ ПО ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

ЗАПРЕЩЕН ВХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 10 ЛЕТ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ И БЕЗ НАВЫКА ПЛАВАНИЯ