Жеке деректерді өңдеуге қатысты Саясат
1 Жалпы ережелерЖеке деректерді өңдеудің осы саясаты Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырындағы № 94-V «Дербес мәліметтер және оларды қорғау туралы» заңына сәйкес құрастырылған және дербес мәліметтерді өңдеу тәртібін және SunLife компаниясының (бұдан әрі қарай - Оператор) жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шараларын анықтайды.

1. Оператор адамның және азаматтың жеке деректерін өңдеу кезінде, оның ішінде жеке өміріне, жеке және отбасылық құпияға құқықтарын қорғауға қатысты құқықтары мен бостандықтарының сақталуы туралы өз қызметінің ең маңызды мақсаты мен шарты болып табылады.

2. Оператордың жеке деректерді автоматтандырылған өңдеуге қатысты осы саясаты (бұдан әрі қарай - Саясат) Оператор http://sunlife.kz веб-сайтына кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар1. Жеке деректерді автоматтандырылған өңдеу – жеке деректерді есептегі техникасы құралдарының көмегімен өңдеу;

2. Жеке деректерді бұғаттау – жеке деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (егер жеке деректерді өңдеу қажет болмаған жағдайларда);

3. Веб-сайт - графикалық және ақпараттық материалдар жиынтығы, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар мен деректер базалары, олардың http://sunlife.kz мекенжайы бойынша интернетте болуын қамтамасыз ету;

4. Жеке деректердің ақпараттық жүйесі - деректер базасында қамтылған дербес деректер жиынтығы және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар және техникалық құралдар;

5. Жеке деректерді дербестендіру - нəтижесінде жеке деректерді белгілі бір Пайдаланушыға немесе жеке деректердің басқа субъектісіне тиесілі ме, қосымша ақпаратсыз қолдануға болмайтын іс-əрекеттер;

6. Жеке деректерді өңдеу–автоматтандыру құралдары көмегімен жүргізілетін кез-келген іс-әрекет (амал) немесе әрекеттер жиынтығы немесе жеке деректермен ондай құралдарды қолданбау, жинау, жазу, жүйелендіру, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту) қосу, шығару, пайдалану, жеткізу (тарату, ұсыну, рұқсат беру), жеке деректерді иесіздендіру, бұғаттау, өшіру, жою;

7. Оператор - жеке деректерді ұйымдастыратын және (немесе) өңдеуді дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп, сондай-ақ жеке деректерді өңдеу мақсатын, жеке деректердің өңделуін, іс-әрекеттерін (әрекеттерін) анықтайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға; жеке деректермен жасалады;

8. Жеке деректер –http://sunlife.kz веб-сайты пайдаланушысының нақты және анықталған тура немесе жанама Пайдаланушысына қатысты кез-келген ақпарат;

9. Қолданушы – http://sunlife.kz веб-сайтының кез-келген кірушісі;

10. Жеке деректерді ұсыну – жеке деректерді белгілі тұлғаға немесе тұлғалардың белгілі бір шеңберіне жариялауға бағытталған іс-әрекеттер;

11. Жеке деректерді тарату - жеке деректерді тұлғалардың белгісіз шеңберіне (жеке деректерді беру) жариялауға немесе жеке тұлғалардың шектеусіз саны туралы мәліметтермен танысуға, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жеке деректерді жариялауға, ақпараттық және телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе қолжетімділікті қамтамасыз етуге бағытталған кез-келген іс-әрекеттер жеке деректерге басқа тәсілмен;

12. Жеке деректерді трансшекаралық жеткізу - шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің мемлекеттік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға жеке деректерді беру;

13. Жеке деректерді жою - жеке деректердің мазмұнын жеке және (немесе) жеке деректердің материалдық тасымалдаушылары бұзылған жеке деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкіндігінің болмауымен жеке деректер жойылмайтын жойылатын кез келген әрекеттер;3. Оператор Пайдаланушының келесідей жеке деректерін өңдей алады:1. Тегі, аты, жөні;

2. Электрондық мекен-жайы;

3. Телефондар нөмірлері;

4. Сонымен қатар сайтта интернет-статистика қызметтері (Яндекс Метрика және Гугл Аналитика және басқалар) көмегімен қонақтар туралы (соның ішінде «cookie» файлдары) жеке деректерді жинау және өңдеу жүргізіледі.

5. Жоғарыда келтірілген деректер бұдан әрі қарай саясат мәтінінде Дербес деректер жалпы ұғымына біріктірілген.4. Жеке деректерді өңдеу мақсаты1. Қолданушының жеке деректерін өңдеу мақсаты – пайдаланушыға қоңырау шалу арқылы хабарлау болып табылады.

2. Сондай-ақ Оператор Пайдаланушыға жаңа өнімдер және қызметтер, арнайы ұсыныстар және әр түрлі оқиғалар туралы хабарламалар жіберуге құқылы. Пайдаланушы «жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» белгісімен sauna-uk@mail.ru электрондық мекен-жайына хат жолдау арқылы әрқашан ақпараттық хабарламаларды қабылдаудан бас тартуына мүмкін болады.

3. Интернет статистикасы қызметтері арқылы жинақталмаған пайдаланушы деректерін сайттың пайдаланушылары туралы ақпарат жинау, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсарту үшін пайдаланылады.5. Жеке деректерді өңдеудің құқықтық негіздемелері1. Оператор Пайдаланушының жеке деректерін http://sunlife.kz сайтында орналасқан арнайы формаларды толтырған және /немесе жіберген жағдайда ғана арқылы өңдейді. Сәйкесінше формаларды толтыру арқылы және/немесе Операторға өзінің жеке деректерін жіберу арқылы Пайдаланушы осы Саясатқа келісімін білдіреді.

2. Оператор Пайдаланушының иесізденген деректерін өңдейді, егер бұл Пайдаланушының браузерінде баптаулар рұқсат етілген болса («cookie» файлдарын сақтау қосылған және JavaScript технологиясын пайдалану).6. Жеке деректерді жинау, сақтау, жеткізу және өңдеудің басқа да түрлеріОператормен өңделген жеке деректердің қауіпсіздігі жеке деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде сақтау үшін қажетті құқықтық, ұйымдық және техникалық шараларды іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі.

1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және рұқсат етілмеген тұлғалардың жеке деректеріне қол жетімділіктің алдын алу үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайды.

2. Пайдаланушының жеке деректері, қолданыстағы заңнамасының орындалуына байланысты жағдайларды қоспағанда, ешқашан үшінші тұлғаларға берілмейді.

3. Жеке деректерінің дұрыс емес болуы жағдайында Пайдаланушы оны өз бетімен Операторға sauna-uk@mail.ru электрондық пошта мекенжайына «Жеке деректерді өзектілендіру» белгісімен хабарлама жіберу арқылы өзекті ете алады.

4. Жеке деректерді өңдеу мерзімі шексіз болып табылады. Пайдаланушы кез-келген уақытта Операторға «Жеке деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу» белгісімен sauna-uk@mail.ru электрондық пошта мекенжайына хабарлама жіберу арқылы өзінің жеке деректерін өңдеуге келісімін қайтара алады.7. Жеке деректерді трансшекаралық жеткізу1. Дербес деректерді трансшекаралық тасымалдауды бастамас бұрын оператор дербес деректерді беруді жоспарлайтын шетел мемлекеті жеке деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін шет мемлекеттердің аумағында жеке деректерді трансшекаралық тасымалдау жеке деректердің трансшекаралық беруі туралы жеке мәліметтердің және (немесе) дербес деректер субъектісі болып табылатын келісімшарттың орындалуына жазбаша келісімі болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.8. Қорытынды ережелер1. Пайдаланушы Операторға sauna-uk@mail.ru электрондық поштасы арқылы хабарласу арқылы өзінің жеке деректерін өңдеу бойынша қызығушылық тудыратын мәселелер бойынша кез-келген түсініктеме ала алады.

2.Осы құжатта Оператормен жеке деректерді өңдеу бойынша кез-келген өзгерістер көрсетіледі. Саясат жаңа нұқсқамен ауыстырылғанға дейін белгісіз мерзімге дейін әрекет етеді.

3.Саясаттың өзекті нұсқасы Интернет желісінде http://sunlife.kz/policy мекенжайы бойынша еркін қолжетімді.